• FYZIOTERAPIA

  • AKTÍVNA ZÓNA

  • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
SPM Vacupres ? poprsia
  • spev?uje a modeluje poprsie bez opera?ného zákroku, s pouľitím špeciálnych aplikátorov
  • striedavým pôsobením podtlaku a tlaku sa spev?uje ochabnuté svalstvo a podkoľné väzivo
  • zárove? sa stimuluje prekrvenie a lymfatický systém
  • dochádza k zvýšenej tvorbe kolagénu a elastínu, ktoré dodávajú pruľnosť a pevnosť
  • výsledkom je lepšie drľanie poprsia

Priebeh masáľe
Vplyvom podtlaku sa do poprsia dostáva s krvou viacej kyslíku a ľivín. Následný kladný tlak zaistí odtok krvi a lymfy s toxickými splodinami. Týmto spôsobom sa ?istí tkanivová tekutina z vnútra.
Výsledok - odvádza sa nadbyto?ná tekutina, aktivuje a podporuje sa tvorba nového podkoľného tkaniva a pokoľka sa spev?uje.
K udrľaniu výsledkov doporu?ujeme pouľívanie spev?ujúcich regenera?ných prípravkov rady HIGH CARE.

Ideálny po?et návštev

  • ideálny po?et návštev je 5 aľ 12 (2 aľ 3 návštevy po?as 1 týľd?a)
  • masáľ poprsia sa doporu?uje aplikovať ako kúra
  • vhodná je udrľiavacia kúra raz za 1 aľ 2 mesiace

Procedúra trvá 30 alebo 60 minút.

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty