• FYZIOTERAPIA

 • AKTÍVNA ZÓNA

 • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
VibFitForm

Cvi?enie na prístroji s vibra?nou plošinou a drľadlom pre ruky je ve?mi efektívne celotelové cvi?enie s maximálnym ú?inkom pri minimálnej ?asovej náro?nosti.

Na základe vibrujúcej platformy dochádza k pohybu, teda k napínaciemu reflexu - kontrakcii svalov. Umiestnením sa na túto platformu vľdy v inej pozícii dosahujete kontrakciu rôznych svalov a svalových skupín vo ve?mi vysokých intervaloch. Aplikovanie tohto zariadenia pre kaľdého cvi?enca trvá len 15 minút, pri?om tréningový efekt je rovnaký ako pri 1 hodinovom cvi?ení . Prostredníctvom mnoľstva pozícií a rôznej frekvencie je VibFitForm vhodný pre rôzne vekové skupiny, ako aj na rehabilitáciu.

Efekty pri cvi?ení na VibFitForm

 • spevnenie všetkých svalových skupín
 • formovanie postavy
 • budovať svalovú silu a výdrľ
 • eliminácia prebyto?ného tuku,
 • aktivovať krvný a lymfatický obeh
 • korekcia celulitídy
 • zvýšiť spa?ovanie tuku
 • zrýchliť látkovú výmenu a metabolizmus
 • zlepšiť pohyblivosť a kondíciu

Kontraindikácie

 • akútne ochorenie k?bov, artritída, bolestivý zápal k?bov
 • akútny zápal alebo infekcia
 • silný diabetes
 • epilepsia
 • tehotenstvo
 • ochorenie ľíl, trombóza
 • implantáty v k?boch
 • kardiovaskulárne ochorenia
 • obli?kové a ľl?níkové kamene
 • degenerácia platni?iek
 • tumor
 • intenzívne migrény
 • poopera?né stavy

 

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty