• FYZIOTERAPIA

  • AKTÍVNA ZÓNA

  • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
Kinezioterapia

KINEZIOTERAPIA LIE?BA POHYBOM

Je cielené rehabilita?né cvi?enie s vyuľitím rôznych fyzioterapeutických metodík

  •   pri bolestiach chrbtice, chybom drľaní tela, skolióze
  •   po úrazoch horných a dolných kon?atín, chrbtice
  •   ortopedických výkonoch, výmene k?bov, nácvik chôdze, menisky a iné
  •   opera?né chirurgické, gynekologické a iné výkony
  •    neurologické diagnózy (mozgové príhody, skleróza multiplex, parkinson a iné)
     

 

Odborná fyzioterapia pre dospelých

 (pod?a potreby manuálna terapia, cvi?enie)

                                                      40 min                                        15€

                                                      60 min                                        20€       

Odborná fyzioterapia pre deti do 15 rokov           (pod?a potreby manuálna terapia, cvi?enie)

                                                      30 min                                       10€

                                                      45 min                                       15€

 

http://www.fitrelaxstudio.sk/images/SMsystem.jpg

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty