• FYZIOTERAPIA

 • AKTÍVNA ZÓNA

 • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
DORNová Metóda Plus

DORNOVA Metóda Plus                                  

 je jemná manuálna terapia, ktorá vám dokáľe pomôcť pri akútnych alebo dlhotrvajúcich bolestiach chrbtice a k?bov. Jej komplexnosť spo?íva v tom, ľe sa nepracuje  segmentálne, ale s telom ako celkom.

DORNOVA Metóda Plus

 •   nám umoľ?uje rýchlym spôsobom zrovnať d?ľku dolných kon?atín (pokia? ich skrátenie nie je iného dôvodu)
 •   riešiť posuny stavcov (a tým aj výrezy platni?iek), skoliotické drľanie tela a tieľ posuny kostr?e (s tým súvisia problémy s otehotnením, pri menštruácii, migrénach, hemoroidoch a pod.)
 •   pomáha pri problémoch s ostatnými k?bami, vbo?enými palcami, kladivkovým postavením prstov a pri ve?a iných obmedzeniach a bolestiach pohybového aparátu
 •   vyrovnáva sa celková statika tela a to bez poškodenia šliach, väzív alebo svalov.Deje sa to prirodzeným, vo?ným pohybom a za aktívnej ú?asti klienta.
 •   nau?í vás, ako si pomôcť sám, ale ja vašim blízkym

Kontraindikácie

 •   osteoporóza v pokro?ilom štádiu
 •   akútne zápaly
 •   stavy po operáciach chrbtice a po úrazoch (zlomeniny a pod.) –  moľná  aľ po rekovalenscencii
 •   endoprotéza – len v danom mieste
 •   artróza v pokro?ilom štádiu
 •   Bechterevova choroba
 •   reumatoidná artritída
 •   rakovina
 •   tehotenstvo

 

DORNOVA Metóda Plus a BREUSSOVÁ masáľ                  cca    120 – 150 min /    60€ 

DORNOVA Metóda Plus  / vä?šinou 2 návšteva/                cca                    60 min /    25€

 

http://www.fitrelaxstudio.sk/images/dormet.jpg

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty