• FYZIOTERAPIA

 • AKTÍVNA ZÓNA

 • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
Individuálne cvi?enie
 • pripravené na mieru pre jednu alebo dve osoby
 • s vyuľitím cvi?ebného programu Pilates, TRX, stre?ing, poznatkov z fyzioterapie
 • s vlastným telom, balan?nými pomôckami, malými závaľiami, terabandom
 • zdokonalí a spevní celé telo ako aj hlboké svaly a stred tela - core
 • zbaví vás tukových vankúšikov
 • pomôľe vytvarovať postavu
 • zlepší drľanie tela
 • nau?í vás správnemu dýchaniu.
 • pomôľe pri bolestiach chrbtice
 • vyrovnáva svalové disbalancie
 • je ur?ené ľenám aj muľom kaľdého veku
Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty