• FYZIOTERAPIA

 • AKTÍVNA ZÓNA

 • INDIVIDUÁLNE CVIČENIA

 
Hierarchia článkov

BANKOVANIE PLUS

POHYBOVÝ APARÁT A CHRBTICA

Bankovaním -  rozumieme prikladanie sklenených gu?ovitých nádobiek s nahriatym vzduchom, v ktorých ochladzovaním vzniká podtlak, a banka  sa prisaje na pokoľku.

Lie?ba bankovaním -  je ve?mi stará, a ?asto vyuľívaná metóda  pri bolestiach pohybového aparátu a lie?be vnútorných potiaľi. Pod?a ?ínskej medicíny bankovanie reguluje tok ľivotnej energie ?chi a napomáhá k odstráneniu nahromadených škodlivých látok z tela.

BANKOVANIE PLUS – je spôsob bankovania zameraný hlavne na uvo?nenie svalov a svalových spazmov, bolestivých bodov (trigerpointov), odstránenie blokád, pomáha pri bolesti a uvo?není k?bov.

Pri tomto spôsobe bankovania sa banky prekladajú v danej zostave. Bankuje sa vľdy  brucho,  a potom pod?a potreby chrbát a sedacie svaly, alebo nohy.

Na uvo?nenie a pri bolesti k?bov,  uvo?nenie prsných svalov, svalov horných kon?atín a  predkolenia  sa pouľívajú vákuové banky.

Sprievodný jav bankovania - na koľi zostávajú krátkodobo vidite?né krvné podliatiny podobné modrinám, postupne blednú a miznú. Trvá to cca 7 – 10dní

Samotné bankovanie môľu citlivejšie osoby vnímať ako mierne bolestivé, hlavne v miestach, kde majú najvä?šie problémy.

Ú?inky

 •   odstra?uje blokády a ztuhnutosť svalov
 •   uvo??uje k?by
 •   detoxikuje organizmus
 •   priaznio pôsobí na lymfatický a krvný systém
 •   zlepšuje funkciu nervového systému
 •   pomáha odstrániť problémy so zaľívaním
 •   pomáha pri bolestivej menštruácii
 •   odstra?uje problémy s mo?ovým mechúrom
 •   prináša ú?avu pri astme, zápaloch priedušiek, kašli
 •   pôsobí proti opuchom a bolestiam nôh

Bankovanie nie je vhodné, pri

 • trombózach (zápaly ľíl, hlboké aj povrchové)
 • k??ových ľilách, (iba v mieste výskytu)
 • gangréne
 • ak máte otvorené rany alebo hnisavé infekcie
 • onkologické ochoreni – musí byť min. 2 roky bez recidívy

 

Comments
Fotoalbumy
Posledné články
Aktuálne novinky
Diplom a certifikáty